Hình thức thanh toán nào được chấp nhận?

  • Chấp nhận các hình thức thanh toán sau khi mua hàng trực tuyến: 

             PayPal Visa MasterCard

  • Khi đặt hàng, địa chỉ thanh toán của bạn phải khớp với thông tin được liên kết với phương thức thanh toán của bạn. Nếu thanh toán của bạn bị từ chối, vui lòng liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính của bạn để được hỗ trợ.

  • Để biết thêm thông tin về thanh toán, Liên hệ chúng tôi.

  • Xin lưu ý, tại thời điểm này, chúng tôi không cung cấp hình thức thanh toán theo từng đợt.

Tôi có thể sử dụng nhiều phương thức thanh toán không?

Tại thời điểm này, chúng tôi chỉ chấp nhận một hình thức thanh toán cho mỗi đơn hàng.

Khi nào tôi sẽ bị tính phí cho giao dịch mua của mình?

Giao dịch sẽ được tính vào thẻ tín dụng của bạn sau khi chúng tôi đã xác minh chi tiết thẻ của bạn, nhận được ủy quyền tín dụng, xác nhận tình trạng còn hàng và chuẩn bị giao hàng cho đơn đặt hàng của bạn. Thẻ tín dụng của bạn sẽ không bị tính phí tại thời điểm bạn gửi đơn đặt hàng. Thanh toán sẽ được thực hiện tại thời điểm đặt hàng.

Tôi có thể hủy hoặc sửa đổi đơn đặt hàng của mình không?

Nếu bạn cần hủy hoặc sửa đổi đơn đặt hàng của mình, vui lòng Liên hệ chúng tôi sớm nhất có thể. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của bạn, nhưng không thể đảm bảo rằng đơn đặt hàng của bạn có thể được điều chỉnh sau khi đã được gửi. Các đơn đặt hàng đã xử lý không được hủy bỏ hoặc sửa đổi; bạn có thể liên hệ với dịch vụ khách hàng hoặc gửi email.

Đơn đặt hàng của tôi đã bị từ chối; tôi có cần đặt hàng mới không?

Nếu bạn nhận được e-mail từ chúng tôi thông báo rằng đơn hàng của bạn đã bị hủy, vui lòng đặt một đơn hàng mới trực tuyến, hoặc Liên hệ chúng tôi.